Informacje o ECDL


O ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence) to międzynarodowy program certyfikacji umiejętności komputerowych. Głównym celem i misją programu jest sprawne posługiwanie się ICT w pracy, w edukacji oraz własnym rozwoju. Programy certyfikacji ECDL Fundacji są zaprojektowane, potwierdzone i zatwierdzone przez naukowców i ekspertów branżowych z całego świata. Nieustannie rozwijana jest oferta programów certyfikacji, zgodnie z potrzebami rynku i postępem technologicznym.  Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Cele ECDL

  • Podwyższenie poziomu umiejętności i kompetencji użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
  • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
  • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Fundacja ECDL

Fundacja ECDL z siedzibą w Dublinie  określa standardy jakości, których muszą przestrzegać przy realizacji i promocji wszyscy Operatorzy krajowi programów certyfikacji. Wszystkie akredytowane ośrodki badawcze w kraju są regularnie kontrolowane przez operatora krajowego. Kontrole te zapewniają, że realizacja programów na całym świecie jest zgodna z normami jakościowymi i przestrzegane musi być międzynarodowe uznanie dla jakości tych programów. W Polsce jedynym i wyłącznym operatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, które powołało do tego celu Polskie Biuro ECDL.

Nowy ECDL

Od 2013 jest wprowadzona nowa edycja programu certyfikacji ECDL odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie własnej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych - program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami.

Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

Organizacja

Egzaminatorami ECDL są przeszkoleni członkowie PTI lub osoby nie będące członkami PTI, które również odbyły odpowiednie szkolenie. Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji zajmuje się Polskie Biuro ECDL. Egzaminy odbywają się tylko i wyłącznie w certyfikowanych laboratoriach w obecności Egzaminatorów ECDL, które podlegają pod Centra Egzaminacyjne. W każdym regionie koordynacją zajmuje się Koordynator Regionalny ECDL.

Globalny sukces

Programy certyfikacji ECDL Fundacji zostały dostarczone do ponad 14 milionów ludzi, w 41 językach, w 150 krajach poprzez sieć ponad 24.000 centrów egzaminacyjnych. Programy certyfikacji ECDL są dostępne dla wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, płci, statusu, zdolności, czy rasę.

Kontakt

Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski S.A
88 1020 2313 0000 3802 0400 9932

NIP: 626-140-05-46
REGON: 242594733
Copyright 2012-2017 Centrum Szkoleniowo - Egzaminacyjne KISS